کابل شبکه نگزنس Nexans Cat6 UTP آلیاژ

0 امتیاز
موجود در انبار

توضیح مختصر

کابل شبکه نگزنس Nexans Cat6 UTP

با مغزی آلیاژ

وارداتی

۳۱۰,۰۰۰ تومان