کابل شبکه نگزنس Nexans Cat6 UTP مس 50

0 امتیاز
موجود در انبار

توضیح مختصر

کابل شبکه نگزنس Nexans Cat6 UTP مس قطرکابل 50

۴۰۰,۰۰۰ تومان