کی پد K636 LED پارادوکس ۱۰ زون

0 امتیاز
موجود در انبار

توضیح مختصر

کی پد K636 LED پارادوکس ۱۰ زون

نمایش وضعیت ۱۰ زون توسط چراغهای ال ای دی

نشانگرهای ال ای دی جداگانه برای نمایش وضعیت مسلح، غیر مسلح، خواب و مقیم

دارای ۱ زون ورودی