کیت ریموت silex صنعتی مدل SPH433

0 امتیاز
موجود در انبار

توضیح مختصر

کیت ریموت silex صنعتی مدل SPH433

  • دارای ریموت Prime
  • Hopping Code – ۴۳۳٫ ۹۲ MHz
  • دارای ۳ رله (NC و NO)
  • ۱۲ to 24v AC/DC
  • کلید تنظیمات حالات عملکرد رل هها (فشاری – لحظ های– ON/OFF و Flip Flop)
  • دارای ترمینال ورودی آنتن – External Antenna
  • امکان ذخیر هسازی ۸۰ تا ۱۶۰ ریموت
  • امکان تولید با ظرفیت با لاتر ذخیر هسازی ریموت به درخواست مشتری