آنتن SECTO

انواع آنتن
انواع آنتن آنتن وایرلس Omni آنتن OMNI آنتنی هست که در محیط های داخلی بر روی تلفن های بی سیم نصب هستند...