نمایش 1–16 از 89 نتیجه

نمایش 9 24 36

DVR هایک ویژن DS-7204HGHI-E1

DVR هایک ویژن DS-7204HGHI-E1 Recording Resolution 720p SATA Inteface 1 Network Interface 1 RJ45 100M HDMI Output 1 دستگاه های

DVR هایک ویژن DS-7204HGHI-F1

DVR هایک ویژن DS-7204HGHI-F1 Turbo HD 3.0 ۴ Turbo HD/AHD/Analog interface input, 4-ch video&1-ch audio input, 1 SATA interface ۱۲۸۰×۷۲۰P:

DVR هایک ویژن DS-7204HQHI-F1/N

DVR هایک ویژن DS-7204HQHI-F1/N Turbo HD 3.0 ۴ Turbo HD/AHD/Analog interface input ۴-ch video&1-ch audio input, 1 SATA inter-face ۱۹۲۰×۱۰۸۰P: 12

DVR هایک ویژن DS-7204HQHI-SH

DVR هایک ویژن DS-7204HQHI-SH Recording Resolution 720P/1080P SATA Interface ۱ Network Interface 1 RJ45 1000M HDMI Output 1 دستگاه های ضبط

DVR هایک ویژن DS-7208HGHI-E1

DVR هایک ویژن DS-7208HGHI-E1 Recording Resolution 720p SATA Inteface 1 Network Interface 1 RJ45 100M HDMI Output 1 دستگاه های

DVR هایک ویژن DS-7208HGHI-E2

DVR هایک ویژن DS-7208HGHI-E2 Recording Resolution 720p SATA Interface ۲ Network Interface 1 RJ45 100M HDMI Output 1 دستگاه های ضبط

DVR هایک ویژن DS-7208HGHI-F1

DVR هایک ویژن DS-7208HGHI-F1 Turbo HD 3.0 ۸ Turbo HD/AHD/Analog interface input, 8-ch video&1-ch audio input, 1 SATA interface, ۱۲۸۰×۷۲۰P:

DVR هایک ویژن DS-7208HGHI-F2

DVR هایک ویژن DS-7208HGHI-F2 Turbo HD 3.0 ۸ Turbo HD/AHD/Analog interface input, 8-ch video&1-ch audio input, 1 SATA interface, ۱۲۸۰×۷۲۰P:

DVR هایک ویژن DS-7208HGHI-SH

DVR هایک ویژن DS-7208HGHI-SH ۸ Turbo HD/Analog self-adaptive interfaces input ۸-ch video&1-ch audio input, 1 SATA interface,1920×۱۰۸۰P: 12 fps/ch, 1280×۷۲۰P

DVR هایک ویژن DS-7208HQHI-F1/N

DVR هایک ویژن DS-7208HQHI-F1/N Turbo HD 3.0 ۸ Turbo HD/AHD/Analog interface input ۸-ch video&1-ch audio input, 1 SATA inter-face ۱۹۲۰×۱۰۸۰P: 10 fps/ch

DVR هایک ویژن DS-7208HQHI-F2/N

DVR هایک ویژن DS-7208HQHI-F2/N Turbo HD 3.0 ۸ Turbo HD/AHD/Analog interface input ۸-ch video&1-ch audio input, 2 SATA inter-face ۱۹۲۰×۱۰۸۰P: 10 fps/ch ۱۲۸۰×۷۲۰P: ۲۵(P)/30(N)

DVR هایک ویژن DS-7208HQHI-SH

DVR هایک ویژن DS-7208HQHI-SH Recording Resolution 720P/1080P SATA Interface ۲ Network Interface 1 RJ45 1000M HDMI Output 1 دستگاه های ضبط

DVR هایک ویژن DS-7216HGHI-E2

DVR هایک ویژن DS-7216HGHI-E2 Recording Resolution 720p SATA Interface ۲ Network Interface 1 RJ45 100M HDMI Output 1 دستگاه های ضبط

DVR هایک ویژن DS-7216HGHI-SH

DVR هایک ویژن DS-7216HGHI-SH Recording Resolution 720P/1080P SATA Interface ۲ Network Interface 1 RJ45 1000M HDMI Output 1 دستگاه های ضبط

DVR هایک ویژن DS-7216HQHI-F2/N

DVR هایک ویژن DS-7216HQHI-F2/N Turbo HD 3.0 ۱۶ Turbo HD/AHD/Analog interface input ۱۶-ch video&1-ch audio input, 2 SATA inter-face ۱۹۲۰×۱۰۸۰P: 12 fps/ch ۱۲۸۰×۷۲۰P: ۲۵(P)/30(N) fps/ch

رکوردر یا دستگاه ضبط تصویر هایک ویژن، مانند سایر دستگاه‌های موجود در بازار جهانی به دو دسته کلی DVR و NVR تقسیم می‌شود. این دستگاه‌ها برای ضبط و نگهداری تصاویر ثبت شده توسط دوربین مداربسته استفاده می‌شود. رکوردهای NVR هایک برای دوربین‌های دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرد و رکوردر DVR برای دوربین‌های غیر دیجیتال مانند دوربین‌های توربو مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای مشاهده دستگاه ضبط کننده می‌توانید به این صفحات مراجعه کنید: