مشاهده همه 9 نتیجه

نمایش 12 24 36

پروژکتور مادون قرمز SLE-1501IR

پروژکتور مادون قرمز SLE-1501IR پروژکتور مادون قرمز دکوراتیو 1 وات مدل SLE-1501IR اتاق 20 متری و یا 4 متر طولی

پروژکتور مادون قرمز SLE-1503IR

پروژکتور مادون قرمز SLE-1503IR پروژکتور مادون قرمز تونلی 3 وات مدل SLE-1503IR برد 10 متر با شدت روشنایی 90 طول موج:

پروژکتور مادون قرمز SLE-1506IR

پروژکتور مادون قرمز SLE-1506IR پروژکتور مادون قرمز مینی 6 وات مدل SLE-1506IR برد 25 متر با شدت روشنایی 200 طول

پروژکتور مادون قرمز SLE-1508IR

پروژکتور مادون قرمز SLE-1508IR پروژکتور مادون قرمز 8 وات مدل SLE-1508IR برد 30 متر با شدت روشنایی 300 دارای سنسور

پروژکتور مادون قرمز SLE-1512IR

پروژکتور مادون قرمز SLE-1512IR پروژکتور مادون قرمز 12 وات مدل SLE-1512IR برد 50 متر با شدت روشنایی 350 طول موج:

پروژکتور مادون قرمز SLE-1520IR

پروژکتور مادون قرمز SLE-1520IR پروژکتور فلت مادون قرمز 20 وات مدل SLE-1520IR برد 70 متر با شدت روشنایی 450 طول

پروژکتور مادون قرمز SLE-1530IR

پروژکتور مادون قرمز SLE-1530IR پروژکتور فلت مادون قرمز 30 وات مدل SLE-1530IR برد 100 متر با شدت روشنایی 600 طول

پروژکتور مادون قرمز SLE-1530PRT

پروژکتور مادون قرمز SLE-1530PRT پروژکتور طرح پاراگونتک مادون قرمز 30 وات مدل SLE-1530PRT برد 80 متر با شدت روشنایی 500

پروژکتور SLE-1530PRT Triggerable

پروژکتور SLE-1530PRT Triggerable پروژکتور طرح پاراگونتک مادون قرمز ورودی پالس 30 وات مدل Triggerable SLE-1530PRT برد 100 متر با شدت روشنایی