آداپتورمرکزی دوربین مداربسته 5 آمپر

  • آداپتور مرکزی دوربین مداربسته ۱۲ ولت ۵ آمپر

   ۸۰,۰۰۰ تومان

   آداپتور دوربین مداربسته ۱۲ ولت ۵ آمپر

    

   آداپتور های دوربین مداربسته و سایر آداپتورهای موجود در بازار یه نوع مبدل به حساب می آیند ، این وسیله جریان ۲۲۰ولت برق شهری با ولتاژ بالا را به جریان مستقیم با ولتاژ پایین ۱۲ولت تبدیل میکند

   از این رو آداپتورهای مختلفی با ولتاژهای مختلف و آمپرهای مختلف در بازار وجود دارد

   آداپتور مرکزی دوربین مداربسته با ولتاژ۱۲ ولت و آمپراژ ۱۰ آمپر برای تقریبا ۲ الی ۴ دوربین با میانگین ۲آمپر و فواصل نزدیک به کار گرفته میشود .

  • آداپتور مرکزی دوربین مداربسته ۱۲ ولت ۱۵ آمپر

   ۱۲۰,۰۰۰ تومان

   آداپتور مرکزی دوربین مداربسته ۱۲ ولت ۱۵ آمپر

   آداپتور های دوربین مداربسته و سایر آداپتورهای موجود در بازار یه نوع مبدل به حساب می آیند ، این وسیله جریان ۲۲۰ولت برق شهری با ولتاژ بالا را به جریان مستقیم با ولتاژ پایین ۱۲ولت تبدیل میکند

   از این رو آداپتورهای مختلفی با ولتاژهای مختلف و آمپرهای مختلف در بازار وجود دارد

   آداپتور مرکزی دوربین مداربسته با ولتاژ۱۲ ولت و آمپراژ ۱۵ آمپر برای تقریبا ۶ الی ۱۲ دوربین با میانگین ۲آمپر و فواصل نزدیک به کار گرفته میشود .